برگزاری جلسه اعضای هیات مدیره تعاونی با همکاران دانشگاه

جلسه اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی و همکاران دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که برای ارائه گزارش عملکرد شرکت تعاونی در سازمان مرکزی برگزار شد به دلیل اشکال فنی و علی رغم تلاش همکاران دفتر فناوری اطلاعات امکان ارتباط همکاران واحد های استانی از طریق ویدئو کنفرانس فراهم نگردید.
در ابتدای جلسه محمد حسین موسی زاده رئیس هیات مدیره ضمن تشکر از حضور همکاران به بیان وضعیت شرکت تعاونی در دوره مدیریت قبلی پرداخته و بروز مشکلات و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق در خصوص قراردادهای منعقد شده ،خرید شرکتهای مشاوره و پیمانکاری ساختمان و… را از جمله مسائل جدی شرکت تعاونی دانست که با تلاش و پیگیری هیات مدیره و مدیر عامل برخی از آن مرتفع شده است. درادامه ضمن اشاره به تغییرسمت های هیات مدیره و نیز تغییر مدیرعامل کارشکنی های انجام شده درمسیر ثبت تغییرات را به اطلاع همکاران رساند.
در ادامه سید رضا سیف مدیر عامل شرکت تعاونی به بیان فعالیتهای انجام گرفته در تعاونی پرداخت.وی فعالیتهای شرکت تعاونی را با توجه به شرایط موجود بر ظرفتهای داخلی دانشگاه متمرکز دانسته و علت آن را اساسنامه شرکت تعاونی میداند که مشارکت پروژه های فعال دانشگاه از جمله نیروهای شرکتی ،برگزاری همایشها ،بیمه کارکنان و…. میتواند به تحقق اهداف شرکت تعاونی منجر شود.
سیف در ادامه به قدردانی از حمایت جناب آقای دکتر امید از فعالیت های شرکت تعاونی پرداخته و همکاری اداره کل امور مالی دانشگاه را در کسر اقساط کارکنان تضمین کننده فعالیتهای رفاهی وخدماتی شرکت تعاونی برای کارکنان دانست که علی رغم مکاتبات و پیگیریهای انجام شده و آمادگی برای انعقاد قرارداد با شرکتها و فروشگاههای معتبر تا کنون محقق نشده است.
وی راه اندازی سامانه اطلاع رسانی شرکت تعاونی را در جهت اطلاع رسانی بی واسطه و شفاف اعلام کرده و ضمن تشکر از همکارانی که در سامانه ثبت نام کردند تعداد افرداد ثبت نام شده تا کنون را ۴۹۰ نفر اعلام نمود و از همکاران عضو شرکت تعاونی که تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند خواست تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند تا بتوانند ضمن اطلاع از آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و نیز مصوبات هیات مدیره از بخشهای مختلف سامانه شامل نظرسنجی،فروشگاه اینترنتی و … بهره مند شوند.
مدیر عامل شرکت تعاونی در ادامه به مزایای انجام فعالیتهای بیمه ای دانشگاه از طریق شرکت تعاونی به عنوان فعالیتی که نیاز به سرمایه معنوی اعتماد اعضا ءو مدیران دانشگاه دارد نه سرمایه ریالی به سود ناشی از فعالیتهای بیمه پرداخت و در ادامه با محاسبه تقریبی سود بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه از طریق شرکت بیمه ما، به شرح سود حاصله و فرایند انتخاب شرکت بیمه پرداخت.
مدیر عامل شرکت تعاونی در پایان با استقبال از طرح های سود آور تجاری و بازرگانی همکاران برای رونق بخشی به فعالیت های شرکت تعاونی آمادگی خود را برای پیشنهادات ارزنده ایشان اعلام نمود و ابراز امیدواری کرد تا جلسات هم اندیشی با همکاران در آینده ادامه یابد.
سپس علی معصومیان نائب رئیس شرکت تعاونی فعالیت این شرکت را فرصتی برای همکاری و همدلی بیشتر همکاران در کنار هم دانست و از همکاران مطالبه گری بیشتر را در خواست نمود.وی اشکالات موجود در کندی روند فعالیتها را به دلیل برخی از مشکلات دوره قبل مدیریت شرکت تعاونی دانست و فعالیتهای آتی را بسیار روشن ارزیابی نمود.
در پایان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پرسشهای همکاران را پاسخ داده و از حضور ایشان در جلسه قدردانی کردند.