۲۹ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری جلسه اعضای هیات مدیره تعاونی با همکاران دانشگاه

جلسه اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی و همکاران دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که برای ارائه گزارش عملکرد شرکت تعاونی در […]
۵ شهریور ۱۳۹۶

شرکت در مناقصه بیمه تکمیلی درمان و حوادث دانشجویی

در راستای فعالیت های درآمد زا و نیز افزایش کیفیت خدمات به همکاران عزیز و با هماهنگی های انجام شده ،شرکت تعاونی از طریق بیمه ما(وابسته […]
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

همکاری تعاونی دانشگاه جامع با گروه پلاس ویزا

گروه پلاس ویزا با همکاری فارغ التحصیلان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی کاربردی تاسیس شده است. […]